chcete dostávať novinky na mail?
Aktuálne akcie
Sokolovňa Liptovský Hrádok Zumba Fitness ZIN

UPOZORNENIE!!

 

UPOZORNENIE!!!

Účastník hodiny Zumba fitness, pod vedením kvalifikovanej inštruktorky Tiny Čenkovej a Aničky Jančuškovej  prehlasuje, že si je vedomí svojho zdravotného stavu a že sa zúčastňuje  na hodinách na vlastnú zodpovednosť a vlastné riziko.

Intenzitu cvičenia si každý účastník prispôsobí svojim schopnostiam a samozrejme svojmu zdravotnému stavu. Inštruktor nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné zdravotné problémy vzniknuté počas cvičenia prípadne po cvičení.

Pohyb detí v priestoroch konania sa lekcii je výlučne na zodpovednosti rodiča prípadne inej dospelej osoby, ktoré dieťa doprevádza. Inštruktor nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody spôsobené na zdraví a majetku spôsobené deťmi bez dozoru. Takisto za osobné veci odložené v šatni si zodpovedá účastník. Účastník je povinný dbať na pokyny inštruktora a vstupovať do haly vo vhodnom športovom oblečení a obuvi.

Účastník zaplatením vstupného na hodinu vyjadruje súhlas s vyššie uvedeným prehlásením.


« naspäť na všetky aktuality